دیسکی نوع مدرنی از صحافیست که مزیت های زیر را داراست:

-جداکردن کاغذ و اضافه کردن مجدد آن

-جابه جایی راحت برگه ها

-اضافه کردن برگه های مختلف 

-بخش بندی راحت دفتر با دیوایدر 

-تغییر جلد دفتر 

به کمک این نوع دفتر شما میتونین هر مدل برگی با هر سایز و رنگی رو به دفترتون اضافه کنین و دفتر مخصوص به خودتون رو بسازین

جایگذاری برگه ها و آماده سازی دفتر دیسکی:جدا کردن برگه ها و اضافه کردن مجدد آنها: