نقاشی


کمی صبر کنید...

دفتر نقاشی مربعی مدل شهر عجیب

48,000 تومان

صفحات نخودی رنگ- گرم بالا (200 گرم) -35 برگ-سایز دفتر بزرگ ۲۰ در ۲۰ سانتی متر+ سایز دفتر هدیه ۱۰ در ۱۰-مناسب نقاشی با آبرنگ، مدادرنگی ، پاستل، ماژیک و ...                                    همچنین به خاطر ضخیم بودن برگه ها می تونید به عنوان اسکرپ بوک استفاده کنید


دفتر نقاشی مربعی مدل لانا

48,000 تومان

صفحات نخودی رنگ- گرم بالا (150 گرم) - 40 برگ-سایز دفتر بزرگ ۲۰ در ۲۰ سانتی متر+ سایز دفتر هدیه ۱۰ در ۱۰-مناسب نقاشی با آبرنگ، مدادرنگی ، پاستل، ماژیک و ...                                    همچنین به خاطر ضخیم بودن برگه ها می تونید به عنوان اسکرپ بوک استفاده کنید


دفتر نقاشی مربعی مدل آلینا

48,000 تومان

صفحات نخودی رنگ- گرم بالا (200 گرم) - 35برگ-سایز دفتر بزرگ ۲۰ در ۲۰ سانتی متر+ سایز دفتر هدیه ۱۰ در ۱۰-مناسب نقاشی با آبرنگ، مدادرنگی ، پاستل، ماژیک و ...                                    همچنین به خاطر ضخیم بودن برگه ها می تونید به عنوان اسکرپ بوک استفاده کنید


دفتر مربعی نقاشی مدل کهکشانی

48,000 تومان

صفحات نخودی رنگ- گرم بالا (200 گرم) - 35 برگ-سایز دفتر بزرگ ۲۰ در ۲۰ سانتی متر+ سایز دفتر هدیه ۱۰ در ۱۰-مناسب نقاشی با آبرنگ، مدادرنگی ، پاستل، ماژیک و ...                                    همچنین به خاطر ضخیم بودن برگه ها می تونید به عنوان اسکرپ بوک استفاده کنید


دسته‌بندی