شکر گزاری


کمی صبر کنید...

به وقت خودسازی (شکرگزاری)

42,000 تومان

دفتر به وقت خودسازی که به اسم ریکاوری ، یا شکرگزاری هم میشه شناختش ، آماده شده تا هر روز ما رو مجبور کنه قبل از هر کاری و هرکس دیگری ۱۵ دقیقه از روزمون رو برای خودمون اختصاص بدیم خودمون رو دوست داشته باشیم ، به خودمون اهمیت بدیم از کودک درونمون نگهداری کنیم به خودمون محبت کنیم."خودت را بشناس و دوست داشته باش ٬ بعد دیگران را"..این دفتر یک دوره ی دوماه همراهتونه تا تنها با یک نوشتن ساده و ۱۵ دقیقه وقت گذاشتن روزانه زندگی زیباتون رو چندین پله زیبا تر کنه


دسته‌بندی