تقویم دیسکی 1402 یاس آکام

ویژگی جالب این تقویم های دیسکی در کنار زیبایی ظاهری و طرح های رنگی و فانتزی، قابلیت جداکردن برگه ها و جایگذاری مجدد آنهاست.

با توجه به تصویر می توانید برگه ها (برگه های یادداشت مناسبتی) را جدا کرده 

تاریخ و روز برنامه مورد نظرتان را یادداشت نموده

 
و در جای مورد نظر ، یعنی روی آن ماه که می خواهید ایام خاصی را مشخص کنید، قرار می دهید.